Dự án Website Việt Lào là được thực hiện bởi GHDC là dự án thuộc Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông. Website được xây dựng như một trang tin tức phản ánh thông tin giao lưu văn hóa. Đồng thời cũng là 1 thư viện thông tin khổng lồ và cập nhật liên tục các thông tin về hoạt động ngoại giao, giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Lào
Trang chủ Cổng thông tin Việt Lào
Do đặc thù là Cổng thông tin giao lưu đo đó website cần thể hiện được tính trang trọng, lịch sự, nhưng cũng thắm tình hữu nghị, phản ánh mối quan hệ keo sơn giữa Hai nước láng giềng Việt - Lào. Địa chỉ truy cập website: http://vietlao.vietnam.vn/

(Mai Ka - GHDMedia 21/3/2018)

Trải nghiệm dịch vụ