Website Ốp Cá Tính là một website dạng Shop (Cửa hàng). Vừa có tính thương mại, giới thiệu sản phẩm. Vừa kết hợp tính năng demo Ốp lưng điện thoại. Khách hàng có thể tự lựa chọn, hoặc tạo Ốp lưng điện thoại theo ý mình và đặt mua sản phẩm qua website. Tuy là một website dạng shoping đơn giản, nhưng với đặc thù về tính năng Demo nên trong quá trình thực hiện cũng cần tối ưu và phối hợp các tác vụ này một cách uyển chuyển. Hiện tại, website opcatinh.com vẫn đang hoạt động và thu hút trung bình 50-100 khách hàng mỗi ngày.

(GHDmedia, tháng 3/2018)

Trải nghiệm dịch vụ