Bên cạnh Website Thư viện liên ngành Y, GHD tiếp tục hợp tác thực hiện dự án Website Trang vàng của Bộ Y Tế Website Trang Vàng của Bộ Y Tế là một hệ thống lớn nhằm lưu trữ khối lượng thông tin lớn về các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc. Từ cấp Trung Ương tới Phường, Xã. Thông tin được cắt lớp và phân chia rõ ràng, phục vụ lưu trữ và tìm kiếm của người sử dụng. Do đặc thù ngành, nên khối lượng tài liệu lớn cần được tổ chức, sắp xếp hợp lý. Tạo không gian truy cập mở, dễ dàng tìm kiếm và tiếp cận tài liệu

Nguồn: Mai Ka - Phòng MKT GHD

Trải nghiệm dịch vụ