Category

Tư vấn Marketing tổng thể

Vân Hải Xanh – Du lịch sinh thái, trải nghiệm tuyệt vời

Bối cảnh Diện mạo mới của du lịch toàn cầu cũng như Việt Nam đang được hình thành. Những thói quen cũ của du khách trên thế giới đang được thay thế bằng những nhu cầu hợp với xu thế thời đại công nghệ 4.0. Du lịch xanh, du lịch bền vững trên nền tảng...
Read More