Category

Tuyển dụng

Tuyển dụng vị trí wordpress developer

Số lượng tuyển dụng: 01 nhân sự Mô tả công việc: Chuyển từ file PSD, or HTML sang WordPress – Xây dựng & phát triển theme WordPress – Xây dựng plugin WordPress – Hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng Triển khai thực hiện các yêu cầu của khách hàng theo đúng hạn Viết tài liệu...
Read More

Tuyển dụng Quản lý kinh doanh dịch vụ Digital Marketing

Do nhu cầu phát triển công việc và dự án của Công ty, GHDmedia tuyển các vị trí Quản lý kinh doanh dịch vụ Digital Marketing như sau: 1. Số lượng  03 Nhân sự kinh doanh dịch vụ Digital Marketing 2. Mô tả Quản lý vận hành hoạt động hàng ngày cũng như định hướng phát...
Read More