AdCall là gì? Cách sử dụng chi tiết dành cho nhân viên Telesale và quản lý
Hướng dẫn sử dụng dịch vụ AdCall của Viettel

Trước hết chúng ta cùng tìm hiểu AdCall là gì?

AdCall là hệ thống cung cấp cho Doanh nghiệp phương thức thực hiện cuộc gọi tới những người dùng  ( thuê bao trả trước và trả sau của vietel) là các khách hàng tiềm năng thông qua nền tảng IRV với chi phí thấp hơn so với chi phí gọi thông thường mà doanh nghiệp phải trả và đảm bảo được tính bảo mật dữ liệu data khách hàng khi toàn bộ các cuộc gọi được thực hiện bằng cách gọi qua ID khách hàng ( Số điện thoại được mã hóa qua hệ thống AdCall)

1. Hướng dẫn sử dụng cho cấp nhân viên( Telesales)

Chức năng: Hiển thị danh sách khách hàng được phép gọi của người dùng.

 • Gọi cho khách hàng

Bấm Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Call ID của Viettel  Để  thực hiện cuộc gọi cho khách hàng

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Call ID của Viettel

Popup thông báo thực hiện cuộc gọi

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Call ID của Viettel

Đầu người gọi A sẽ nhận được cuộc gọi từ đầu số 1509 của hệ thống Call ID. Khi người gọi A nhận cuộc gọi, hệ thống sẽ thực hiện gọi tới thuê bao nhận B với brand name của công ty A.

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Call ID của Viettel

 • Tìm kiếm

Để Tìm kiếm khách hàng, người dùng thực hiện các bước sau:

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Call ID của Viettel

Click Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Call ID của Viettel

Nhập thông tin tìm kiếm vào các trường

Click button Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Call ID của Viettel để tìm theo thông tin vừa nhập

Click button Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Call ID của Viettel để clear thông tin vừa nhập

 • Cập nhật thông tin khách hàng

Để Cập nhật đối tác, người dùng thực hiện các bước sau:

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Call ID của Viettel

 Click Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Call ID của Viettel

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Call ID của Viettel

Sửa các trường thông tin theo mong muốn

 Click button Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Call ID của Viettel để cập nhật thông tin khách hàng

 Click button Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Call ID của Viettel để clear thông tin vừa nhập

Click button Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Call ID của Viettel thoát ra

 • Để xóa khách hàng thực hiện như sau

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Call ID của Viettel

 • Import dữ liệu khách hàng

Để Import dữ liệu khách hàng, người dùng thực hiện các bước sau:

Click Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Call ID của Viettel

 Click Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Call ID của Viettel

 Click Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Call ID của Viettel để tải về file mẫu

Chọn Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Call ID của Viettel . khi upload thành công hệ thống sẽ thông báo và hiển thị danh sách khách hàng

2. Hướng dẫn sử dụng cho cấp quản lý

 • Chỉ định data cho telesales

Để chỉ định data cho telesales gọi hoặc chỉ định data cho đại lý cấp thấp hơn, người dùng thực hiện như sau:

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Call ID của Viettel

Bước 1: Chọn tệp data trong nhóm khách hàng (1) hoặc lựa chọn khách hàng lẻ trong từng tệp (2)

Bước 2 Để gán cả tệp cho tài khoản khác

Hoặc

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Call ID của Viettel

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Call ID của Viettel

Bước 3:

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Call ID của Viettel

Chọn tài khoản và bấm “Gán cho tài khoản”

 • Lịch sử cuộc gọi

Chức năng: Hiển thị danh sách cuộc gọi đã thực hiện.

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Call ID của Viettel

 • Blacklist

Danh sách khách hàng blacklist (khách hàng từ chối nhận cuộc gọi quảng cáo của dịch vụ Call ID)

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Call ID của Viettel

 • Quản lý tài chính

Chức năng: Quản lý tài chính, bán phút gọi cho khách hàng.

 • Bán hàng

Danh sách các đơn hàng đã thực hiện

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Call ID của Viettel

 • Nạp tiền cho khách hàng

Bấm vào nút Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Call ID của Viettel và nhập thông tin về đơn hàng  

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Call ID của Viettel

 • Số tiền khách hàng nạp.

 •  Đơn giá

 •  Số phút

 •  Ngày bắt đầu sử dụng và ngày kết thúc

 Click Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Call ID của Viettel sau khi điền đủ thông tin

Click Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Call ID của Viettel để thoát ra

 

Trên đây là những thông tin bạn cần biết về cách sử dụng  dịch vụ AdCall . Hãy bắt đầu những chiến dịch marketing ấn tượng với AdCall ngay hôm nay bạn nhé!

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ : 0388113898 (Mr Hiếu)

Xin trân trọng cảm ơn!

Khám phá dịch vụ