Chúng tôi gồm đội ngũ những chuyên gia
MR Mã Tiến Dũng Tổng Giám Đốc
MR Mã Tiến Dũng
Tổng Giám Đốc
Ms Lê Hoan GĐ TT Media
Ms Lê Hoan
GĐ TT Media
Mr Duy Nhật TP Kinh doanh
Mr Duy Nhật
TP Kinh doanh
Mr Minh Đức Kỹ thuật Marketing
Mr Minh Đức
Kỹ thuật Marketing
Mr Việt Tiệp TP Dự án
Mr Việt Tiệp
TP Dự án
Mr Minh Diến TP Digital Marketing
Mr Minh Diến
TP Digital Marketing
Mr Quang Hưng Chuyên gia Marketing YT
Mr Quang Hưng
Chuyên gia Marketing YT
Mr Xuân Hải Chuyên viên KD
Mr Xuân Hải
Chuyên viên KD

Cách thức liên hệ khác