ƯU ĐIỂM CỦA QUẢNG CÁO TRÊN FACEBOOK

Lượt người dùng đông đảo tương ứng với số khách hàng khổng lồ : Tính đến tháng 1/2018 tại Việt Nam có trên 40 triệu tài khoản Facebook và hầu như tất cả các tầng lớp đều sử dụng, đây là một số lượng khách hàng khổng lồ mà bạn cần khai thác

Nhắm đúng đối tượng khách hàng : Khi chạy quảng cáo facebook bạn hoàn toàn có thể nhắm đến gần như chính xác đối tượng khách hàng mà bạn muốn từ: giới tính, độ tuổi, khu vực, sở thích, hành vi,… của họ

Bạn chỉ trả phí khi có người Tương Tác với quảng cáo của bạn : Nếu quảng cáo của bạn được tiếp cận 100.000 người nhưng chỉ có 5.000 người click vào để xem quảng cáo của bạn thì bạn chỉ phải trả tiền cho 5.000 người này còn 95.000 người họ chỉ xem nhưng không click vào quảng cáo thì bạn không phải mất tiền