Tuyển dụng vị  trí Marketing( HOT)

Tham gia xây dựng chiến lược, kế hoạch, nội dung Digital MKT
- Đề xuất và thực hiện các chương trình truyền thông, marketing, quảng bá và xây dựng thương hiệu cho công ty và các sản phẩm của công ty. Theo dõi tiến độ và hiệu quả kế hoạch.
- Quản lý thương hiệu sản phẩm của công ty trên môi trường Mutilmedia. Quản trị nội dung trên website, fanpage, blog, …đảm bảo tính chất nhất quán giữa thương hiệu và sản phẩm.
- Viết tin, bài quảng bá và chịu trách nhiệm quản lý nội dung trên các website, forums…của Công ty.
- Sử dụng các công cụ hỗ trợ để quản lý tốt các kênh online như nhóm công cụ SEO, nhóm công cụ quản lý mạng xã hội, email
- Lập kế hoạch và triển khai quảng cáo thông qua các công cụ google Ad Words, GDN, Facebook, DSP, Ad networks …
- Phối hợp với nhân viên kinh doanh thực hiện các chương trình quảng cáo, khuyến mãi, nâng cao thương hiệu công ty.
- Giám sát, báo cáo phản hồi thông tin của người dùng về các sản phẩm thực hiện Marketing
- Tiếp cận các sản phẩm mới quảng cáo, các công nghệ Digital MKT mới
- Quản lý nhà cung cấp, đơn vị hợp tác và hợp đồng mua sắm mảng phụ trách
- Các nhiệm vụ khác được phân công

Yêu cầu
- Có kiến thức chuyên sâu về Digital MKT, Khả năng triển khai các chiến dịch quảng cáo trên các công cụ
- Am hiểu các quy định của luật về hoạt động truyền thông quảng cáo trên digital
- Có khả năng thuyết phục khách hàng, đàm phán với khách hàng
- Kỹ năng giao tiếp
- Có khả năng giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định
- Phân tích, tổng hợp

Quyền lợi
- Các chế độ BHXH theo luật LĐ và chế độ khác theo quy định của công ty
- Chế độ phép năm theo quy định công ty 12 ngày/ năm tăng định kỳ theo quy định của công ty.
- Các chế độ cơ bản đầy đủ: Thưởng lễ tết , Tham gia sự kiện công ty nhân các dịp, quà sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ....
- Môi trường làm việc thân thiện. tạo cơ hội phát triển, có khả năng thăng tiến.

Tham gia xây dựng chiến lược, kế hoạch, nội dung Digital MKT
- Đề xuất và thực hiện các chương trình truyền thông, marketing, quảng bá và xây dựng thương hiệu cho công ty và các sản phẩm của công ty. Theo dõi tiến độ và hiệu quả kế hoạch.
- Quản lý thương hiệu sản phẩm của công ty trên môi trường Mutilmedia. Quản trị nội dung trên website, fanpage, blog, …đảm bảo tính chất nhất quán giữa thương hiệu và sản phẩm.
- Viết tin, bài quảng bá và chịu trách nhiệm quản lý nội dung trên các website, forums…của Công ty.
- Sử dụng các công cụ hỗ trợ để quản lý tốt các kênh online như nhóm công cụ SEO, nhóm công cụ quản lý mạng xã hội, email
- Lập kế hoạch và triển khai quảng cáo thông qua các công cụ google Ad Words, GDN, Facebook, DSP, Ad networks …
- Phối hợp với nhân viên kinh doanh thực hiện các chương trình quảng cáo, khuyến mãi, nâng cao thương hiệu công ty.
- Giám sát, báo cáo phản hồi thông tin của người dùng về các sản phẩm thực hiện Marketing
- Tiếp cận các sản phẩm mới quảng cáo, các công nghệ Digital MKT mới
- Quản lý nhà cung cấp, đơn vị hợp tác và hợp đồng mua sắm mảng phụ trách
- Các nhiệm vụ khác được phân công

Yêu cầu
- Có kiến thức chuyên sâu về Digital MKT, Khả năng triển khai các chiến dịch quảng cáo trên các công cụ
- Am hiểu các quy định của luật về hoạt động truyền thông quảng cáo trên digital
- Có khả năng thuyết phục khách hàng, đàm phán với khách hàng
- Kỹ năng giao tiếp
- Có khả năng giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định
- Phân tích, tổng hợp

Quyền lợi
- Các chế độ BHXH theo luật LĐ và chế độ khác theo quy định của công ty
- Chế độ phép năm theo quy định công ty 12 ngày/ năm tăng định kỳ theo quy định của công ty.
- Các chế độ cơ bản đầy đủ: Thưởng lễ tết , Tham gia sự kiện công ty nhân các dịp, quà sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ....
- Môi trường làm việc thân thiện. tạo cơ hội phát triển, có khả năng thăng tiến.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ :0902122120 (Mr.Tiệp)

Xin trân trọng cảm ơn!

Khám phá dịch vụ