Tag: Aso Ứng Dụng/Game

Cách tăng doanh thu nhờ Mobile

Cách tăng doanh thu nhờ Mobile

Với việc thị trường quảng cáo nói riêng và marketing di động nói chung (mobile marketing) đang bước vào thời kỳ phát triển nhanh, mạnh và có tính ứng dụng cao. Vì vậy việc áp dụng chiến lược mobile marketing đối với các doanh nghiệp ngày càng quan trọng.

Xem thêm