Tag: Mobile Marketing

DATA HUB

DATA HUB

Data Hub là cầu nối để giải quyết các vấn đề và cân bằng lợi ích cho các đối tượng nằm trong chuỗi cung ứng thông tin/dữ liệu: Nhà mạng, agency, các thương thiệu, nhà phát triển và thuê bao di động.

Xem thêm
SMS Brandname - Tin nhắn thương hiệu cho doanh nghiệp 2023

SMS Brandname - Tin nhắn thương hiệu cho doanh nghiệp 2023

SMS Brandname là dịch vụ cung cấp cho các Cơ quan /Tổ chức /Doanh nghiệp nhằm truyền thông nội bộ, chăm sóc khách hàng hoặc quảng cáo sản phẩm bằng hình thức gửi tin nhắn đến các thuê bao di động với tên định danh (Brandname) do khách hàng lựa chọn.

Xem thêm