Tag: Tin Nhắn Quảng Cáo Bđs

SMS Brandname - Tin nhắn thương hiệu cho doanh nghiệp 2023

SMS Brandname - Tin nhắn thương hiệu cho doanh nghiệp 2023

SMS Brandname là dịch vụ cung cấp cho các Cơ quan /Tổ chức /Doanh nghiệp nhằm truyền thông nội bộ, chăm sóc khách hàng hoặc quảng cáo sản phẩm bằng hình thức gửi tin nhắn đến các thuê bao di động với tên định danh (Brandname) do khách hàng lựa chọn.

Xem thêm