Hệ thống website của Tổng công ty Thái Sơn

Một trong những khách hàng của GHD là Tổng công ty Thái Sơn với dự án Website: https://thaisoncorp.com.vn

Tổng Công Ty Thái Sơn là doanh nghiệp lớn hoạt động đa dạng nhiều ngành nghề, trong đó tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực như Bất động sản, Xây Dựng, Vận chuyển, Thương Mại ...

Hệ thống website của Tổng công ty Thái Sơn

Giao diện Website Tổng công ty Thái Sơn

Website làm rõ các lĩnh vực hoạt động và thế mạnh của công ty trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Giao diện thiết kế theo hình động giúp tăng trải nghiệm cho người dùng khi truy cập vào website công ty.

  • Khách hàng: Tổng công ty Thái Sơn
  • Giá: $150000 - $200000
  • Website: http://thaisoncorp.com.vn/

Nguồn: Mai Ka - Phòng Marketing GHD

Trải nghiệm dịch vụ