Hệ thống website Liên thư viện Ngành Y

Hệ thống website Liên Thư Viện Ngành Y là một trong những dự án của Cục CNTT - Bộ Y Tế được GHD triển khai thực hiện.

Đây là một hệ thống lớn nhằm lưu trữ khối lượng khổng lồ các tài liệu nghiên cứu Y khoa, tài liệu phục vụ các Y Bác sĩ, Giảng viên, Sinh Viên ... ngành Y Dược trong quá trình học tập, nghiên cứu và giảng dạy.Hệ thống website Liên thư viện Ngành Y

Giao diện Website Liên thư viện ngành Y

Do đặc thù ngành, nên khối lượng tài liệu lớn cần được tổ chức, sắp xếp hợp lý. Hệ thống Website Liên Thư viện ngành Y tạo không gian truy cập mở, dễ dàng tìm kiếm và tiếp cận tài liệu cho người dùng.

  • Khách hàng: Cục CNTT - Bộ Y Tế
  • Yêu cầu dịch vụ: Thiết kế hệ thống website thống nhất
  • Giá: $150000 - $200000
  • Website: http://lienthuvien.yte.gov.vn/

Nguồn: Mai Ka - Phòng Marketing

Khám phá dịch vụ