Tag: Quảng Cáo Facebook

Phòng Marketing Thuê Ngoài GHD Media Bùng Nổ Doanh Số

Phòng Marketing Thuê Ngoài GHD Media Bùng Nổ Doanh Số

Dịch vụ marketing thuê ngoài là các doanh nghiệp không trực tiếp tuyển dụng hay setup đội ngũ phòng marketing nội bộ về làm marketing cho doanh nghiệp, mà thuê hay hợp tác với 1 đơn vị Agency Marketing bên ngoài đã có đủ vị trí nhân sự marketing

Xem thêm