Website Trang Vàng của Bộ Y Tế là một hệ thống lớn nhằm lưu trữ khối lượng thông tin lớn về các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc. Từ cấp Trung Ương tới Phường, Xã. Thông tin được cắt lớp và phân chia rõ ràng, phục vụ lưu trữ và tìm kiếm của người sử dụng. Do đặc thù ngành, nên khối lượng tài liệu lớn cần được tổ chức, sắp xếp hợp lý. Tạo không gian truy cập mở, dễ dàng tìm kiếm và tiếp cận tài liệu Điểm khó nhất với dự án này đó là việc tổ chức lưu trữ và phân tích dữ liệu. Nhằm đạt được tốc độ truy xuất tối đa với các thao tác tìm kiểm của khách hàng. Dự án đã được Cục CNTT - Bộ Y Tế đánh giá cao về chất lượng sản phẩm. Hiện tại website vẫn đang hoạt động tại địa chỉ: http://trangvang.yte.gov.vn/

(GHDmedia, 23/5/2018)

Trải nghiệm dịch vụ