GHD Media Blog

Từng bước Disavow Link bằng Google Search Console

Từng bước Disavow Link bằng Google Search Console

Google Disavow (Tên đầy đủ là Google Disavow Backlink) – Là công cụ giúp cho nhà quản trị Website loại bỏ, từ chối nhận Link từ những Website có chất lượng kém hoặc không liên quan đến chủ đề mà Website của doanh nghiệp đang hoạt động.

Xem thêm
Cái khó của telesale

Cái khó của telesale

Theo một thống kê không chính thức, tỷ lệ telesale thành công chưa đến 10%, tức cứ 100 cuộc gọi thì chỉ có 5-7 khách hàng chấp nhận nghe máy, thay vì từ chối cuộc gọi ngay.

Xem thêm
CRM và giải pháp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

CRM và giải pháp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Đối với crm doanh nghiệp vừa và nhỏ, hệ thống hoặc nền tảng phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (CRM) là một trong nhiều giải pháp mang lại lợi ích cho công ty giúp đơn giản hóa cuộc sống công việc mà còn có khả năng chuyển đổi toàn bộ doanh nghiệp.

Xem thêm