Tag: Mobile Marketing

CRM và giải pháp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

CRM và giải pháp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Đối với crm doanh nghiệp vừa và nhỏ, hệ thống hoặc nền tảng phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (CRM) là một trong nhiều giải pháp mang lại lợi ích cho công ty giúp đơn giản hóa cuộc sống công việc mà còn có khả năng chuyển đổi toàn bộ doanh nghiệp.

Xem thêm