GHD Media Blog

Từng bước Disavow Link bằng Google Search Console

Từng bước Disavow Link bằng Google Search Console

Google Disavow (Tên đầy đủ là Google Disavow Backlink) – Là công cụ giúp cho nhà quản trị Website loại bỏ, từ chối nhận Link từ những Website có chất lượng kém hoặc không liên quan đến chủ đề mà Website của doanh nghiệp đang hoạt động.

Xem thêm
Cái khó của telesale

Cái khó của telesale

Theo một thống kê không chính thức, tỷ lệ telesale thành công chưa đến 10%, tức cứ 100 cuộc gọi thì chỉ có 5-7 khách hàng chấp nhận nghe máy, thay vì từ chối cuộc gọi ngay.

Xem thêm