Dịch vụ nhắn tin đa phương tiện (tiếng Anh: Multimedia Messaging Service - MMS) là một tiêu chuẩn dành cho các hệ thống nhắn tin trên điện thoại, cho phép truyền đi những tin nhắn trong đó có chứa các phần tử đa phương tiện (hình ảnh, âm thanh, phim ảnh, văn bản định dạng) mà không chỉ có ký tự như SMS. Nó được dùng chủ yếu trong mạng điện thoại di động cùng với những hệ thống nhắn tin khác như SMS, Nhắn tin nhanh di động và e-mail di động. Những tổ chức có công lao chuẩn hóa chính là 3GPP, 3GPP2 và Liên minh Di động Mở (Open Mobile Alliance - OMA).

GHD MMS

MMS là một sự cách mạng của Dịch vụ tin nhắn ngắn. Nó cho phép gửi nhận các tin nhắn đa phương tiện như đồ họa, phim ảnh và âm nhạc. Nó được thiết kế để hoạt động với những dịch vụ dữ liệu gói di động như GPRS, EDGE, 3G, 4G.

Điện thoại di động có kích hoạt MMS cho phép thuê bao soạn và gửi tin nhắn có một hoặc nhiều phần đa phương tiện. Những phần đa phương tiện này có thể bao gồm ký tự, hình ảnh, âm thanh và phim. Những loại nội dung như vậy phải phù hợp với Chuẩn MMS. Ví dụ như điện thoại của bạn có thể gửi một đoạn video ở định dạng AVI, nhưng bên nhận MMS có khả năng không thể dịch được. Để tránh điều này, tất cả các điện thoại nên tuân theo những tiêu chuẩn do OMA đặt ra. 

Khai thác MMS trở thành kênh quảng cáo, tiếp thị thì có nhiều điểm mạnh:

1. Tính tin cậy: Các chiến dịch thông qua kênh tin nhắn thường được xét duyệt kỹ càng. Và là dịch vụ của nhà mạng.

2. Sự thoải mái, ít làm phiền nhất: Khách hàng có thể lựa chọn xem/chưa xem, lựa chọn tương tác ngay/ để sau. Khách hàng sẽ có tâm lý “dễ chịu” hơn khi tiếp nhận tin nhắn quảng cáo.

3. Đối với Doanh nghiệp, việc sử dụng “Tin nhắn quảng cáo” cũng dễ dàng hơn trong việc tổ chức chiến dịch, quản lý, và thông tin tới khách hàng có mục tiêu.